Đơn hàng TTS

Đơn hàng buộc sắt tại Hyogo

06:21 16/04/2021

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG BUỘC SẮT  – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Sẽ thông báo sau khi trúng tuyển
2 Địa điểm làm việc: HYOGO
3 Ngành nghề xin Visa:   Buộc sắt.
4 Tên và nội dung CV cụ thể:  Lắp, hoàn thiện thanh gia cố và buộc sắt.
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 1
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 3
Nam ☑          Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 18 đến 25
2. Trình độ:  Trung học cơ sở
3. Yêu cầu * Yêu cầu khám sức khỏe kỹ trước khi tham gia thi tuyển.
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể.
* Có nhận xăm nhỏ, kín
4. Yêu cầu khác Thị lực:  Tốt Thể lực:  Tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản theo tháng  167,500 yên Nhật, thực lĩnh 122,588 yên Nhật mỗi tháng chưa bao gồm làm thêm (đã trừ các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà.  )
Nếu làm tốt công ty sẽ tăng lương năm 2 tăng 100yen/1h, năm 3 tăng thêm 100yen/1h.
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 18/04/2021
10 Thời gian thi tuyển 21/4/2021
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 08 năm 2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5
Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày.
…/…/…
       
       
Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
      Ngày    tháng     năm 2021
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ                 GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022