Đơn hàng TTS

Đơn hàng nông nghiệp cà chua tại Kumamoto

02:46 11/03/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Fuji
2 Địa điểm làm việc: Kumamoto
3 Ngành nghề xin Visa:  Nông nghiệp làm vườn
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Trồng, chăm sóc, thu hoạch cà chua
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 1
Nam ☐          Nữ ☑
Số TTS tham gia tuyển: 3
Nam ☐          Nữ ☑
1. Độ tuổi Từ 20 đến 30
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu Ưu tiên : Có kinh nghiệm làm về nông nghiệp, có sức chịu đựng, thị lực tốt. Ham học hỏi, Yêu thích học tiếng Nhật
4. Yêu cầu khác Thị lực:  10/10 Thể lực:  Tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 137,454  yên Nhật, thực lĩnh 115.0000 yên mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước…). Thu nhập bình quân sau trừ chi phí ~14-17 man.
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Ngày 15 tháng 03 năm 2021
10 Thời gian thi tuyển Ngày 17 tháng 03 năm 2021
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Sớm nhất có thể
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày  tháng  năm 2021
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022