Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
KS240601 22 man ! Kỹ sư quản lý công trình xây dựng- KS240601 05/07/2024 03 CHIBA 222,000 yên Nam 3 ~ 5 tháng (tính từ thời điểm trình hồ sơ) 5/7/2024 Chi tiết
KS240106 21 man ! Kỹ sư điện- KS240106 25/02/2024 02 HOKKAIDŌ 215,000 yên Nam 6 tháng ( tính từ thời điểm trình hồ sơ ) 25/02/2024 Chi tiết
KS240101 22man ! Kĩ sư điện tokyo- KS240101 15/01/2024 03 TOKYO 220,000 yên Nam 4 ~ 5 tháng ( tính từ thời điểm trình hồ sơ ) 15/01/2024 Chi tiết
KS240102 Hot ! Kỹ sư điện tokyo- KS240102 15/01/2024 1 TOKYO 1.200 yên/h Nam Sau 5-6 tháng (Tính từ sau khi trúng tuyển) 15/01/2024 Chi tiết
KS231203 Hot ! Kĩ sư oto Chiba- KS231203 10/01/2024 01 CHIBA 1,200 yên/h Nam Sau khi trúng tuyển 4 ~ 6 tháng 10/01/2024 Chi tiết
KS231202 Chốt nhanh 02 kĩ sư oto saitama- KS231202 10/01/2024 02 SAITAMA 25 man/tháng Nam Sau khi trúng tuyển 4 ~ 6 tháng 10/01/2024 Chi tiết
KS231201 Có thưởng ! Kĩ sư phân loại kim loại saitama- KS231201 08/01/2024 02 SAITAMA 1,100 yên/h Nam Trúng tuyển sau 4-5 tháng 08/01/2024 Chi tiết
KS231101 Gấp ! Kĩ sư phân loại kim loại Chiba- KS231101 14/12/2023 02 CHIBA 1,200 yên/giờ Nam 4-5 tháng sau khi trúng tuyển 14/12/2023 Chi tiết
KS230801 22 man ! Kĩ sư xây dựng- KS230801 31/08/2023 05 NARA 220,000 yên Nam trúng tuyển sau 4-6 tháng 31/08/2023 Chi tiết
KS230705 Kĩ sư khách sạn- KS230705 15/08/2023 03 HOKKAIDŌ 171,000 yên Nam/Nữ 4-6 tháng tính từ lúc trúng tuyển 15/08/2023 Chi tiết
0971858022