Đơn hàng TTS

Đơn hàng nông nghiệp trồng khoai lang ở Kagoshima

16:10 07/08/2020

THÔNG BÁO NÔNG NGHIỆP – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: Kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa:  Nông nghiệp
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Trồng chăm sóc thu hoạch khoai lang
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 3
Nam ☐          Nữ ☑
Số TTS tham gia tuyển: 9
Nam ☐          Nữ ☑
1. Độ tuổi Từ 20 đến 30
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – Chăm chỉ chịu khó, chịu khó học hỏi. Chịu khó học tiếng Nhật.
– Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có kinh nghiệm sống tập thể.
– Sức khỏe tốt, thể thực tốt.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:        Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 136,900  yên Nhật, (chưa trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ). Làm thêm bình quân 3 man/tháng
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển sau khi đủ form
10 Thời gian thi tuyển đang cần gấp nên xn mong pv sớm.
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 01 năm 2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
        Ngày  tháng  năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022