Đơn hàng KNĐĐ

Đơn hàng nông nghiệp theo visa đặc định ở Hokkaido

02:20 21/09/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
 (VIỆT – NHẬT)
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: HOKKAIDO 
3 Ngành nghề xin Visa:  NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI 
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Chăn nuôi, chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, vắt sữa…
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 02
Nam ☑          Nữ  ☑ 
Số TTS tham gia tuyển: 04
Nam  ☑         Nữ ☑
1. Độ tuổi Từ 21 đến 35
2. Trình độ:  Trung học cơ sở 
3. Yêu cầu * Phỏng vấn bằng tiếng Nhật.
* Đủ điều kiện chuyển visa đặc định. (senmonkyu, CV gốc, giấy chứng nhận hoàn thành với những bạn đã về nước).
4. Yêu cầu khác Thị lực:   Thể lực:  
Thuận tay:   phải   ☑       trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
   Tình trạng hôn nhân: Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương tháng 210,000 yên Nhật, thực nhận về tay 170,000 yên Nhật.
Nếu được đánh giá tốt Có Tăng lương. (Mức lương chưa bao gồm làm thêm)
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Đủ form 
10 Thời gian thi tuyển Đủ form xin lịch phỏng vấn
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : 01/02/2020
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
Ngày     tháng      năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022