Đơn hàng TTS

Đơn hàng buộc sắt ở Osaka

08:49 12/08/2020

TB TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG BUỘC SẮT – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận THÔNG BÁO SAU TRÚNG TUYỂN
2 Địa điểm làm việc: OSAKA 
3 Ngành nghề xin Visa:  BUỘC SẮT
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Buộc sắt cho các công trình xây dựng
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 2 Nam Số TTS tham gia tuyển: 6 Nam
1. Độ tuổi Từ 18 đến 32
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu  Chăm chỉ chịu khó, có trách nhiệm với công việc.
– Chịu khó học tiếng Nhật, có sức khỏe tốt, hòa đồng, săm kín cũng được.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay:   phải, trái Hút thuốc: không
Tình trạng hôn nhân:  Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng:  PHỎNG VẤN SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 168, 000 yên Nhật. Lương thực lĩnh 120.286(Chưa tính làm thêm).
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 28/07/2020
10 Thời gian thi tuyển 05/08/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : T3/2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
      Ngày  tháng  năm 2020
GIÁM ĐỐC PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ Phòng PTTT

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022