Đơn hàng

Kỹ sư Xây dựng

[Đơn hàng] 38 man ! 10 nam kĩ sư xây dựng – KS230704 310,000 yên 24/07/2023 IBARAKI

Lập bản vẽ thi công xây dựng, chỉnh sửa, kiểm tra và những công việc liên quan khác.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] 38 man ! 5 kĩ sư xây dựng – KS230703 310,000 yên 24/07/2023 IBARAKI

Lập bản vẽ thi công xây dựng, chỉnh sửa, kiểm tra và những công việc liên quan khác.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] 40 man ! 30 nam kĩ sư xây dựng tokyo – KS230702 330,000 yên 24/07/2023 TOKYO

Quản lý thi công công trình xây dựng (công trình thi công khung bê tông cốt thép, thi công cọc), quản lý công trình. Hỗ trợ các nghiệp vụ chụp ảnh, quản lý dữ liệu, và các nghiệp vụ quản lý khác.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] 40 man ! Kĩ sư xây dựng tokyo- KS230701 330,000 yên 24/07/2023 TOKYO

Tạo bản vẽ thi công công trình xây dựng, kiểm tra, chỉnh sửa bản vẽ CAD, và một số nghiệp vụ liên quan khác....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Tokyo ! Kỹ sư xây dựng- KS220101 210.000 yên/tháng 28/02/2022 TOKYO

Quản lý (giám sát) xây dựng tại các công trường như tòa nhà, chung cư. Chụp ảnh công trình, quản lý quy trình, viết tài liệu, v.v....

Xem thêm chi tiết

0971858022