Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
DD240309 18 man ! Đặc định chăn nuôi, vắt sữa bò Nhật- Việt DD240309 31/03/2024 05 IBARAKI 182,000 yên Nam Đầy đủ chứng chỉ từ 5-6 tháng 31/03/2024 Chi tiết
DD240101 27 man ! Đặc định nhà hàng tokyo- DD240101 20/03/2024 20 TOKYO 278,000 yên Nam-Nữ Sau khi có đầy đủ chứng chỉ sẽ tiến hành làm hồ sơ, thời gian từ 5 - 6 tháng. 20/03/2024 Chi tiết
DD231201 Gấp ! Đặc định chăn nuôi hấp dẫn- DD231201 31/12/2023 01 HOKKAIDŌ Đầu đủ hồ sơ từ 5-6 tháng Nữ 31/12/2023 Chi tiết
DD230804 40 man ! Đặc định nhà hàng- DD230804 30/11/2023 59 TOKYO 400.000 yên Nam/Nữ đầy đủ hồ sơ trúng tuyển sau 4-6 tháng 30/11/2023 Chi tiết
DD231004 Tokyo- Đặc định nhà hàng 29 man- DD231003 16/11/2023 06 TOKYO 193,000 yên Nam- Nữ Đầy đủ hồ sơ từ 4-6 tháng 14/11/2023 Chi tiết
DD231004 28 man ! Nhà hàng tokyo- DD231004 16/11/2023 02 TOKYO 250,000yên Nam- Nữ Đầy đủ hồ sơ từ 4-6 tháng 15/11/2023 Chi tiết
DD231005 Tổng thu nhập 36 man! Đặc định Tokyo- DD231005 16/11/2023 03 TOKYO 199,797 yên Nam- Nữ Đầy đủ hồ sơ từ 4-6 tháng 14/11/2023 Chi tiết
DD231002 24 man- Đặc định nhà hàng tokyo DD231002 07/11/2023 02 TOKYO 180,500 yên Nam- Nữ Đầy đủ hồ sơ từ 4-6 tháng 06/11/2023 Chi tiết
DD231001 Hot ! 26 man đặc định nhà hàng tokyo- DD231001 07/11/2023 5 TOKYO 185,500 yên Nam - Nữ Đầy đủ hồ sơ sau 4-6 tháng 06/11/2023 Chi tiết
DD230801 Hot ! Đặc định chế biến thực phẩm Aichi- DD230801 15/08/2023 01 AICHI 180,000 yên Nam đầy đủ hồ sơ sau trúng tuyển 4-6 rhangs 15/08/2023 Chi tiết
0971858022