Đơn hàng

Kim loại, giao công kim loại

[Đơn hàng] Hàn xì- 16 man ! TTS230802 164,350 yên 30/08/2023 KAGOSHIMA

Hàn thủ công, hàn đường ống công trình dân dụng (hàn sản phẩm ở nhà, sau đó sẽ mang ra công trình để lắp đặt)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! 4 gia công dập KL 18 man- TTS220807 184.926 yên 25/08/2022 KANAGAWA

Gia công dập kim loại....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] 18 man ! Gia công dập kim loại- TTS220705 180,267 yên 20/07/2022 KANAGAWA

Gia công dập kim loại....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp ! 02 nam sơn linh kiện- TTS220612 146.389 yên 30/06/2022 HOKKAIDŌ

Sơn linh kiện....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Lương cao ! Gia công sắt thép- TTS220202 172.640 yên 31/05/2022 KANAGAWA

Gia công, buộc, uốn sắt, thép.......

Xem thêm chi tiết

0971858022