Du học

Hồ sơ đi du học

[Hồ sơ đi du học] Một bộ hồ sơ du học Nhật Bản hoàn chỉnh

Chuẩn bị hồ sơ du học là một bước vô cùng quan trọng, nếu các thí sinh không chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết mà đã gửi sang các trường học bên Nhật, hậu quả là hồ sơ của thí sinh sẽ bị loại....

Xem thêm chi tiết

0971858022