Giới thiệu

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

2. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

3. Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học

4. Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo bồi dưỡng

5. Chứng nhận doanh nghiệp 5 sao của VAMAS

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đưa TTS sang thực tập tại Nhật Bản

7. Giấy phép phái cử lao động kỹ năng đặc định

Facebook Comments Box
0971858022