Đơn hàng TTS

Đơn hàn xây dựng-Vận hành máy, san lấp mặt bằng

07:48 05/05/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Hokkaido
2 Địa điểm làm việc Hokkaido
3 Ngành nghề xin Visa Xây Dựng
4 Tên và nội dung CV cụ thể vận hành máy, san lấp mặt bằng
5 Điều kiện tuyển dụng Số TTS cần tuyển: 2
Nam
Số TTS tham gia tuyển: 6
Nam
1. Độ tuổi Từ 20 đến 35
2. Trình độ: Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – Chăm chỉ chịu khó, có trách nhiệm với công việc.
– Chịu khó học tiếng Nhật, có sức khỏe tốt, hòa đồng.
– Xăm nhỏ trong người
4. Yêu cầu khác Thị lực: tốt Thể lực: tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: Không
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng Trực tiếp
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 161,583 yên Nhậ (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ). Thu nhập bình quân sau trừ, bao gồm cả làm thêm là 16.8 man hàng tháng ( có tháng cao hơn )
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 13-12-2019
10 Thời gian thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh Tháng 05 năm 2020
Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành  Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). 17/12/19 Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác 18/12/19 Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày…tháng…năm 2020
  PHÒNG PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêmĐơn hàng xây dựng- Visa đặc định

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022