Đơn hàng TTS

Đơn hàng xây dựng(vận chuyển, giàn giáo, coppha)

08:24 07/05/2020

THÔNG BÁO XÂY DỰNG – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty cổ phần Kona
2 Địa điểm làm việc Kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa Xây dựng tổng hợp
4 Tên và nội dung CV cụ thể Xây dựng tổng hợp(vận chuyển, giàn giáo, coppha…)
5 Điều kiện tuyển dụng Số TTS cần tuyển: 01( lấy 02 nếu chất lượng tốt) Nam Số TTS tham gia tuyển: tối thiểu 4 Nam
1. Độ tuổi Từ 18 đến 33
2. Trình độ: Trung học phổ thông
3. Yêu cầu Lương cơ bản 140,000 yên Nhật, thực lĩnh 120,000 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ). Mức lương chưa bao gồm làm thêm
4. Yêu cầu khác Thị lực: tốt Thể lực: tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: Không, có
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng Phỏng vấn trực tiếp
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 173,333 yên Nhật mỗi tháng (chưa trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ) Chưa bao gồm làm thêm
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 20-09-2019
10 Thời gian thi tuyển 26-09-2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh Tháng 03 năm 2020
Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành  Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). ../…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác ../…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày 10 tháng 09 năm 2019
  PHÒNG PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm: Đơn hàng nông nghiệp

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022