Đơn hàng TTS

Xây dựng tổng hợp(vận hành máy xây dựng, san lấp…)

03:58 06/05/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG – 3 NĂM
I Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Okayama
2 Địa điểm làm việc Okayama
3 Ngành nghề xin Visa Xây dựng
4 Tên và nội dung CV cụ thể Vận hành máy Xây dựng, san lấp, xây dựng công trình dân dụng, cấp thoát nước…
5 Điều kiện tuyển dụng

Số TTS cần tuyển: 2 Nam

Số TTS tham gia tuyển: 6 Nam

1. Độ tuổi Từ 21 đến 33
2. Trình độ Trung học phổ thông
3. Yêu cầu

Ưu tiên : Có kinh nghiệm về xây dựng, Thể lực tốt, không mù màu.

4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay: phải Hút thuốc: Không
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn Skype
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 150,000 yên Nhật, thực lĩnh 120,000 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ) mức lương trên chưa bao gồm làm thêm
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian chốt form Ngày 01 tháng 11 năm 2019
10 Thời gian thi tuyển Ngày 09 tháng 11 năm 2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh  Tháng 04 năm 2020
II Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày…tháng…năm…
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm: Đơn hàng xây dựng tổng hợp

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022