Đơn hàng TTS

Đơn hàng xây dựng-San lấp mặt bằng

08:15 07/05/2020

THÔNG BÁO XÂY DỰNG – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty TNHH Công nghiệp Kane
2 Địa điểm làm việc Kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa Xây dựng
4 Tên và nội dung CV cụ thể Xây dựng (San lấp mặt bằng……)
5 Điều kiện tuyển dụng Số TTS cần tuyển: 3 Nam Số TTS tham gia tuyển: 9 Nam
1. Độ tuổi Từ 18 đến 33
2. Trình độ: Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – Yêu cầu có kinh nghiệm về xây dựng, sức khỏe tốt, chăm chỉ chịu khó nhiệt tình với công việc.
– Chăm chỉ chịu khó học tiếng nhật, học hỏi, không bị cận thị, mù màu. Có kinh nghiệm sống tập thể
4. Yêu cầu khác Thị lực: tốt Thể lực: tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: Không, có
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 160,000 yên Nhật, thực lĩnh khoảng 124,432 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ). Mức lương trên chưa bao gồm làm thêm
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 14-10-2019
10 Thời gian thi tuyển Ngày 23 tháng 10 năm 2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh Tháng 04 năm 2020
Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành  Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). ../…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác ../…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày 19 tháng 09 năm 2019
  PHÒNG PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm: Đơn hàng điện tử dành cho nam

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022