Đơn hàng TTS

Đơn hàng nông nghiệp-Kagoshima

07:45 08/05/2020

THÔNG BÁO NÔNG NGHIỆP – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty TNHH trang trại Maru
2 Địa điểm làm việc Kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa Nông nghiệp
4 Tên và nội dung CV cụ thể Trông thu hoạch đậu, đậu Hà Lan
5 Điều kiện tuyển dụng Số TTS cần tuyển: 3 Nữ Số TTS tham gia tuyển: 9 Nữ
1. Độ tuổi Từ 22 đến 35
2. Trình độ: Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – Không mù màu, chăm chỉ chịu khó, cao trên 1m55
– Chăm chỉ học tiếng Nhật, vui vẻ hòa đồng, sức khỏe tốt.
– Có kinh nghiệm làm về nông nghiệp.
4. Yêu cầu khác Thị lực: tốt Thể lực: tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: Không, có
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 130,000 yên. Làm thêm bình quân hàng tháng khoảng 20,000 đến 45,000 yên – trung bình thu nhập hàng tháng thực lĩnh từ 13-15man đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước…
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Ngày 15 tháng 10 năm 2019
10 Thời gian thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh Dự kiến tháng 04 năm 2020
Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành  Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). ../…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác ../…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày…tháng…năm…
  PHÒNG PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm:  

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022