Thực tập sinh

Luật thực tập sinh Nhật Bản

15:10 03/03/2019

Đây là các khoản luật quan trọng mới được tổ chức OTIT (thay JITCO) mới vừa công bố. Luật thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản được chính phủ Nhật Bản mới ban hành và có hiệu lực từ 01/11/2017. Mục đích ra luật này để phát triển và bảo vệ thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài ở Nhật Bản.

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022