Đơn hàng TTS

Lắp ráp linh kiện điện tử

07:54 06/05/2020

THÔNG BÁO LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ – 3 NĂM
I Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty cố phần Công nghiệp Ik
2 Địa điểm làm việc Kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
4 Tên và nội dung CV cụ thể Lắp ráp máy móc, linh kiện điện tử…
5 Điều kiện tuyển dụng

Số TTS cần tuyển: 2 Nữ

Số TTS tham gia tuyển: 6 Nữ

1. Độ tuổi Từ 18 đến 22
2. Trình độ – Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
– Người có sức khỏe tốt, tháo tác tay nhanh, khéo.
– Không cận quá 1.0, chăm chỉ chịu khó học tiếng Nhật.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay: phải Hút thuốc: Không
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 139,040 yên Nhật, thực lĩnh 117,715 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà,… ). Làm thêm mỗi tháng khoảng 30,000 Nhật.
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian chốt form Sau khi đủ form
10 Thời gian thi tuyển Ngày 08 tháng 11 năm 2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh  Tháng 04 năm 2020
II Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày 01 tháng 11 năm 2019
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm: Đơn hàng điện tử dành cho nam

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022