Đơn hàng TTS

Đơn hàng xây dưng tổng hợp (vận hành thiết bị xây dựng, công trình công cộng và dân sinh, Kè chống sạt nở…)

11:20 13/05/2020

THÔNG BÁO ĐƠN XÂY DỰNG – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty TNHH Hat
2 Địa điểm làm việc: Kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa:  Vận hành thiết bị xây dựng
4 Tên và nội dung CV cụ thể: vận hành thiết bị xây dựng, công trình công cộng và dân sinh, Kè chống sạt nở…
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 1
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 03
Nam ☐          Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 20 đến 30
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu Ưu tiên : Đã có kinh nghiệm làm về xây dựng, sức khỏe tốt,  Bê vác dc vật nặng 20 kg. chăm chỉ, trung thực có sức chịu đựng tốt. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:  10/10 Thể lực:  Tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 156,375  yên Nhật, thực lĩnh 119,675 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ). Mức lương chưa bao gồm làm thêm
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định    
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển  
10 Thời gian thi tuyển Cuối Tháng 5/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : T11/2020
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰ HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
        Ngày 12 tháng 05 năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022