Đơn hàng KNĐĐ

Đơn hàng xây dựng Saitama theo visa đặc định

08:32 01/09/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VISA ĐẶC ĐỊNH
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty TNHH SHO
2 Địa điểm làm việc: SAITAMA
3 Ngành nghề xin Visa:  XÂY DỰNG 
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Lắp, tháo dàn giáo
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 2
Nam
Số TTS tham gia tuyển: 5~6 Nam
1. Độ tuổi Dưới 35
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – ƯU TIÊN CÓ BẰNG LÁI Ô TÔ (không có thì công ty sẽ trả chi phí học lấy bằng)
– CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VỚI DÀN GIÁO
– HAM HỌC HỎI, SỨC KHỎE TỐT, THỂ LỰC TỐT.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: không 
Tình trạng hôn nhân: Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng:  PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP 
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 195.000/tháng. Làm thêm trung bình mỗi tháng khoảng 20 tiếng. Lương 1400 yên/giờ tùy thuộc vào năng lực và kỹ thuật làm việc.
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển  
10 Thời gian thi tuyển Cuối tháng 6/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Dư kiến tháng 09/2020 nhưng tùy theo tình hình thực tế của cục
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
         
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022