Đơn hàng TTS

Đơn hàng xây dựng giàn giáo tại Saitama

07:09 21/10/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG ( GIÀN GIÁO)- 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty TNHH Safe
2 Địa điểm làm việc: Saitama
3 Ngành nghề xin Visa:  Xây Dựng
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Giàn giáo
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 3
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 06
Nam ☑           Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 18 đến 35
2. Trình độ:  THCS
3. Yêu cầu Ưu tiên : Đã từng làm về cv  xây dựng.
Khi nhập cảnh đạt tiếng Nhật N4. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE + THI TAY
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 16, 0507 yên Nhật, thực lĩnh 113,575 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế… )Bình quân cả làm thêm sau trừ  đều hàng tháng từ 14-15 man 
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Sớm Nhất 
10 Thời gian thi tuyển 30/10/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 03 năm 2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
    Ngày  tháng  năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022