Đơn hàng TTS

Đơn hàng xây dựng giàn giáo tại Fukushima

09:09 04/12/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG GIÀN GIÁO
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Sẽ thông báo sau khi trúng tuyển đơn hàng
2 Địa điểm làm việc: FUKUSHIMA
3 Ngành nghề xin Visa:  Xây dựng
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Lắp đặt, tháo dỡ giàn giáo
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 3
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 4
Nam ☑          Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 20 đến 35
2. Yêu cầu Chỉ tuyển đầu Nhật. Dành cho các trường hợp: Thực tập sinh kỹ năng bị sa thải khỏi công ty và không có việc làm và đang gặp khó khăn(Visa giàn giáo)
Nếu thực tập sinh kỹ năng năm thứ 2,3 làm tốt sẽ tăng lương. Trình độ tiếng nhật từ N4 trở lên
3. Yêu cầu khác Thị lực:   Thể lực:  
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☐          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 230,000  yên Nhật, thực lĩnh 185,000 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà)
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2020
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày 26 tháng 11 năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022