Đơn hàng TTS

Đơn hàng trồng dây tây ở Kagoshima

09:34 07/08/2020

THÔNG BÁO NÔNG NGHIỆP – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty UE
2 Địa điểm làm việc: KAGOSHIMA
3 Ngành nghề xin Visa:  Nông nghiệp 
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Công việc trồng chăm sóc thu hoạch dâu tây..
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 2
 Nam           02 Nữ ☑ 
Số TTS tham gia tuyển: 06
Nam ☐          Nữ ☑ 
1. Độ tuổi Từ 19 đến 33
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu * Chiều cao 158 cm, cân nặng 65 kg trở xuống.
* có kinh nghiệm làm nông nghiệp.
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Sức khỏe tốt, thị lực tốt, Không mù màu.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:   Thể lực:  
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  Skype
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 136,934  yên Nhật,
thực lĩnh 112, 836 yên Nhật mỗi tháng.
(Chưa bao gồm làm thêm).
 Làm thêm bình quân 4 man/tháng
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Lịch chốt form 20/07/2020
10 Thời gian thi tuyển 24/07/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : T11/2020
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
        Ngày  tháng  năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

 

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022