Đơn hàng TTS

Đơn hàng thực phẩm chế biến thịt tại Kagoshima

08:22 12/08/2020

TB TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG TP – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Thông báo sau khi đỗ đơn hàng
2 Địa điểm làm việc: KAGOSHIMA 
3 Ngành nghề xin Visa:  Gia công chế biến TP từ thịt
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Gia công , xử lý TP từ thịt lợn
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 02 Nam Số TTS tham gia tuyển: 06
Nam 
1. Độ tuổi Từ 19 đến 35
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu * Thuận tay phải
– Chăm chỉ chịu khó, có trách nhiệm với công việc.
– Chịu khó học tiếng Nhật, có sức khỏe tốt, hòa đồng.
– Ăn được thịt lợn, không sợ hãi không cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy máu, Khi gửi thấy mùi thịt sống thì không sao. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc:   không
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng:  PHỎNG VẤN SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 137,460  yên Nhật. (Chưa bao gồm lương làm thêm). Trung bình nhận về 116,000 yên/ tháng. 
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Đủ form chốt
10 Thời gian thi tuyển GẤP GẤP 
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : XN MUỐN NHẬP CẢNH SỚM NHẤT Tháng 10 năm 2020
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
Ngày  tháng  năm 2020
GIÁM ĐỐC PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ Phòng PTTT

 

 

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022