Đơn hàng KNĐĐ

Đơn hàng sửa chữa bảo dưỡng ô tô tại Gifu theo visa đặc định

03:56 13/11/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG Ô TÔ – 5 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: GIFU
3 Ngành nghề xin Visa:  Sửa chữa bảo dưỡng ôtô
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Sửa chữa bảo dưỡng ô tô
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 1
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 2
Nam ☑          Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 21 đến 35
2. Trình độ:  THPT
3. Yêu cầu * Phỏng vấn bằng tiếng Nhật.
* Đủ điều kiện chuyển visa đặc định. (senmonkyu, CV gốc, giấy chứng nhận hoàn thành với những bạn đã về nước). Tuyển đầu Nhật ( có đầu Việt sẽ xác nhận sau)
4. Yêu cầu khác Thị lực:   Thể lực:  
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:   
7 Tiền thu nhập: Lương tháng 180,000 yên Nhật chưa tính tăng ca
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Đủ form 
10 Thời gian thi tuyển Đủ form xin lịch phỏng vấn
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 4/2020
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày    tháng     năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022