Đơn hàng TTS

Đơn hàng phá dỡ tại Osaka

02:31 04/05/2021

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG PHÁ DỠ  – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Sẽ thông báo sau khi trúng tuyển
2 Địa điểm làm việc: OSAKA
3 Ngành nghề xin Visa:   
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Tháo dỡ nhà, công trình
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 6
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 12
Nam ☑          Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 18 đến 35
2. Trình độ:  Trung học cơ sở
3. Yêu cầu * Có nhận xăm kín.
* Ưu tiên người đã kết hôn.
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:  Tốt Thể lực:  Tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản theo tháng  167,500 yên Nhật, thực lĩnh 119,838 yên Nhật mỗi tháng chưa bao gồm làm thêm (đã trừ các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà.  )
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Tháng 4/2021
10 Thời gian thi tuyển 24/05/2021
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 10 năm 2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày    tháng   năm 2021
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ                      GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022