Đơn hàng TTS

Đơn hàng nông nghiệp kagoshima ( Trồng, chăm sóc, thu hoạch bắp cải..)

10:05 14/08/2020

THÔNG BÁO NÔNG NGHIỆP – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty cổ phần MOTO (đã pv tuyển 3 ng)
2 Địa điểm làm việc: kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa:  Nông nghiệp
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Trồng, chăm sóc, thu hoạch củ cải, bắp cải
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 6 Nữ Số TTS tham gia tuyển: 18 Nữ
1. Độ tuổi Từ 18 đến 28
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – Chăm chỉ chịu khó, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
– Sức khỏe tốt, nghiêm túc, hiền lành hòa đồng với mọi người.
– Sức khỏe tốt, thị lực tốt, có kinh nghiệm làm về nông nghiệp.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay:   phải  Hút thuốc: không
Tình trạng hôn nhân: Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 138,667  yên Nhật. Làm thêm bình quân 3 man/tháng
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Sau khi đủ form
10 Thời gian thi tuyển Sau khi đủ form
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 12 năm 2020
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰ HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
        Ngày 14 tháng 05 năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022