Đơn hàng TTS

Đơn hàng Mộc tại Kanagawa

07:26 07/08/2021

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỘC 
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Sẽ thông báo sau khi trúng tuyển đơn hàng
2 Địa điểm làm việc: KANAGAWA
3 Ngành nghề xin Visa:   
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Mộc: gia công gỗ tại xưởng và dựng khung nhà gỗ tại công trình
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 3
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 6
Nam ☑          Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 18 đến 30
2. Yêu cầu *Người tươi sáng và tràn đầy năng lượng, ham học hỏi .
*Thể lực tốt.
* Người có tính kiên nhẫn, hòa đồng với những người xung quanh.
* Có bằng lái xe.(Trước khi xuất cảnh 3 tháng phải có bằng lái xe để có thể đổi bằng lái xe ở Nhật).
3. Yêu cầu khác Thị lực:  Tốt Thể lực:  Tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☐          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: *Lương cơ bản 175,835  yên Nhật, thực lĩnh 115,833 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà). Chưa bao gồm lương làm thêm. Thu nhập bình quân cả làm thêm từ 15 man đến 19 man đều hàng tháng.
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển  tháng 8 năm 2021
10 Thời gian thi tuyển 25/08/2021
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Ngày 1 Tháng 1 năm 2022
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày      tháng     năm 2021
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022