Đơn hàng TTS

Đơn hàng Mộc tại Hiroshima

03:48 09/03/2021

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG  – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: HIROSHIMA
3 Ngành nghề xin Visa:  Mộc xây dựng
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Gia công tấm gỗ ốp tường
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 3
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 9
Nam ☑          Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 20 đến 35
2. Trình độ:  THPT
3. Yêu cầu * Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt,ham học hỏi, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:  Tốt Thể lực:  Tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản theo tháng  152,900 yên Nhật, chưa bao gồm làm thêm.
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Tháng 3/2021
10 Thời gian thi tuyển 15/03/2021
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 08 năm 2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
    Ngày  tháng  năm 2021
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
 
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022