Đơn hàng TTS

Thông báo tuyển dụng đơn hàng may

04:21 07/05/2020

Thông báo đơn hàng may 
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty Sato
2 Địa điểm làm việc Yamagata
3 Ngành nghề xin Visa Xây dựng
4 Tên và nội dung CV cụ thể Sản xuất quần áo may sẵn cho phụ nữ và trẻ em
5 Điều kiện tuyển dụng Số TTS cần tuyển: 1 Nam Số TTS tham gia tuyển: 2 Nam
1. Độ tuổi Từ 18 đến 38
2. Trình độ: Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – Yêu cầu người chăm chỉ chịu khó, chăm chỉ học tiếng Nhật
– Có kinh nghiệm về nghành may,
4. Yêu cầu khác Thị lực: tốt Thể lực: tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: Không
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng PHỎNG VẤN SKYPE
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản: 140.392 yên. Lương thực lĩnh khoảng 109,758 yên/tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ) Yên Nhật. Làm thêm trung bình 30,000 đến 50,000/tháng.
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 15-10-2019
10 Thời gian thi tuyển 20-25/10/2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh T3/2020
Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành  Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). ../…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác ../…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày 11 tháng 09 năm 2019
  PHÒNG PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm:  Đơn hàng may mặc 16/3/2020

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022