Đơn hàng TTS

Đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử tại tỉnh Kagoshima

05:42 02/06/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: KAGOSHIMA
3 Ngành nghề xin Visa:  Lắp ráp linh kiện điện tử 
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Lắp ráp linh kiện điện tử, gia công mặt ceramic 
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 04
 Nam ☑         0 Nữ ☐ 
Số TTS tham gia tuyển: 12
Nam ☑       Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 18 đến 32
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu * Có kinh nghiệm làm CNC, gia công cơ khí.
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Công việc đứng thao tác vì vậy yêu cầu Sức khỏe tốt, thị lực tốt, Không mù màu.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:  Tốt Thể lực:  
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 137,450  yên Nhật, chưa bao gồm làm thêm.
 (Thu nhập bình quân nhận về tay trung bình từ 14 đến 16 man sau trừ)
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 11/06/2021
10 Thời gian thi tuyển 15/06/2021
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : T1/2022
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày     tháng   năm 2021
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022