Đơn hàng TTS

Đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử tại Kagoshima

02:44 13/11/2020

THÔNG BÁO LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: Kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa:  Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Lắp ráp máy móc, linh kiện điện tử…
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 2
Nam ☐          Nữ ☑
Số TTS tham gia tuyển: 6
Nam ☐          Nữ ☑
1. Độ tuổi Từ 18 đến 22
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
– Người có sức khỏe tốt, thao tác tay nhanh, khéo.
– Chăm chỉ chịu khó học tiếng Nhật.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      ☐ có            không  ☑
Tình trạng hôn nhân:        Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 139,568  yên Nhật. Làm thêm mỗi tháng tối thiểu 3 man Nhật.
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 17/11/2020
10 Thời gian thi tuyển 20/11/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 04 năm 2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày      tháng 11 năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022