Đơn hàng TTS

Đơn hàng lắp đặt đường ống tại Fukuoka

09:12 03/12/2020

THÔNG BÁO LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Sẽ thông báo sau khi trúng tuyển
2 Địa điểm làm việc: FUKUOKA
3 Ngành nghề xin Visa:  Công việc lắp đặt đường ống
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Lắp đặt hệ thống không khí công trình, nhà xưởng, làm mái.
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 2
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 6
Nam ☑          Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 20 đến 35
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu Ưu tiên :người chăm chỉ, có kinh nghiệm.
4. Yêu cầu khác Thị lực: Mắt 8/10 trở lên Thể lực:  Tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 145,947  yên Nhật, thực lĩnh 100,024 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… )
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2020
10 Thời gian thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 07 năm 2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày  tháng        năm 
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022