Đơn hàng TTS

Đơn hàng hàn

08:29 06/05/2020

THÔNG BÁO HÀN – 3 NĂM
I Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Kaisha
2 Địa điểm làm việc Hokkaido
3 Ngành nghề xin Visa Hàn
4 Tên và nội dung CV cụ thể Hàn kết cấu khung sắt, thép, kim loại
5 Điều kiện tuyển dụng

Số TTS cần tuyển: 1
Nam

Số TTS tham gia tuyển: 3
Nam

1. Độ tuổi Dưới 28
2. Trình độ Trung học phổ thông
3. Yêu cầu

-* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật,có tính cộng đồng, hòa nhập được với môi trường tập thể.
* Yêu cầu có kinh nghiệm làm về hàn xì.

4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: Không, có
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn trực tiếp
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 147,518 yên .Bình quân thực nhận cả làm thêm khoảng 15 – 17 man
( Bảng lương đi kèm)
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian chốt form 18-11-2019
10 Thời gian thi tuyển 25-11-2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh  Tháng 4 năm 2020
12 Nội dung thực thiện kiểm tra tay nghề
Thi tay nghề Hàn
II Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày 06 tháng 11 năm 2019
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm: Đơn hàng hàn, lắp ghép khung giầm nhà xưởng

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022