Đơn hàng TTS

Đơn hàng hàn xì

06:53 08/05/2020

THÔNG BÁO HÀN KẾT CẤU KHUNG SẮT – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Công ty sắt Tsuki
2 Địa điểm làm việc Kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa Hàn xì
4 Tên và nội dung CV cụ thể Hàn kết cấu khung sắt (có hình ảnh công việc tham khảo theo file đính kèm)
5 Điều kiện tuyển dụng Số TTS cần tuyển: 2 Nam Số TTS tham gia tuyển: 6 Nam
1. Độ tuổi Từ 18 đến 29
2. Trình độ: Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – Chăm chỉ, hòa đồng, yêu thích học tiếng Nhật
– Sức khỏe tốt, không bệnh tật mù màu
– Thật thà, chịu khó, trung thực, yêu cầu có kinh nghiệm về hàn
4. Yêu cầu khác Thị lực: tốt Thể lực: tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: Không, có
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 148,500 yên Nhật, thực lĩnh 117,167 Yên/tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ) Chưa bao gồm làm thêm
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 09/09/2019
10 Thời gian thi tuyển 14/09/2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh Tháng 02 năm 2020
Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành  Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). ../…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác ../…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày…tháng…năm…
  PHÒNG PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm: 

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022