Đơn hàng TTS

Đơn hàng hàn tại Hiroshima

09:27 04/12/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG HÀN – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Sẽ thông báo sau khi trúng tuyển
2 Địa điểm làm việc: HIROSHIMA
3 Ngành nghề xin Visa:  Hàn 
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Hàn bán tự động
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 3
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 8
Nam ☑          Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 18 đến 35
2. Trình độ:  THPT
3. Yêu cầu – Chỉ tuyển người khu vực Miền Bắc, Miền Trung,
– Độ tuổi từ 31 đến 35 tuổi yêu cầu người có kinh nghiệm
4. Yêu cầu khác Thị lực:   Thể lực:  
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 155,596  yên Nhật, thực lĩnh 115,716 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… )
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 14/12/2020
10 Thời gian thi tuyển 16/12/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 07 năm 2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày       tháng      năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022