Đơn hàng TTS

Đơn hàng Hàn bán tự động

06:55 08/05/2020

THÔNG BÁO HÀN, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Daiichi
2 Địa điểm làm việc Ibaraki
3 Ngành nghề xin Visa Hàn bán tự động
4 Tên và nội dung CV cụ thể Hàn, hàn bán tự động các thiết bị công nghiệp và lắp ráp sản phẩm
5 Điều kiện tuyển dụng Số TTS cần tuyển: 3 Nam Số TTS tham gia tuyển: 9 Nam
1. Độ tuổi Từ 20 đến 28
2. Trình độ: Trung học phổ thông
3. Yêu cầu – Có kinh nghiệm hàn xì trên 1 năm.
– Chăm chỉ chịu khó học tiếng Nhật, có sức khỏe tốt.
– Dễ tính hòa đồng, là người có khả năng giao tiếp ngoại giao tốt, trung thực.
4. Yêu cầu khác Thị lực: tốt Thể lực: tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: Không, có
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 144,672 yên Nhật/tháng (Chưa bao gồm làm thêm)
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Ngày 06 tháng 09 năm 2019
10 Thời gian thi tuyển Ngày 16 tháng 09 năm 2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh Tháng 02 năm 2020
Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành  Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). ../…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác ../…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. ../…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày…tháng…năm…
  PHÒNG PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm: 

 

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG


Bài viết mới hơn
0971858022