Đơn hàng TTS

Đơn hàng chế biến thực phẩm tại tỉnh Kagoshima

07:43 02/06/2021

THÔNG BÁO CHẾ BIẾN, XỬ LÝ THỰC PHẨM – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: KAGOSHIMA
3 Ngành nghề xin Visa:   Chế biến thủy sản gia nhiệt
4 Tên và nội dung CV cụ thể: GIA CÔNG, CHẾ BIẾN THỦY SẢN( Lươn…)
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 03
Nam ☐         Nữ  ☑  
Số TTS tham gia tuyển: 06
Nam ☐          Nữ ☑ 
1. Độ tuổi Từ 18 đến 35
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu * Thuận tay phải.
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Sức khỏe tốt, thị lực tốt, Không mù màu.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:  Tốt  Thể lực:  Tốt
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 137,000  yên Nhật, thực lĩnh 100,754 yên Nhật mỗi tháng.
(đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà ) , trung bình nhận về tay 14 man sau trừ
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 11/T6
10 Thời gian thi tuyển 21/T6 
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : T12/2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày    tháng    năm 2021
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022