Đơn hàng TTS

Đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn

04:34 06/05/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG – 3 NĂM
I Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Kagoshima
2 Địa điểm làm việc Kagoshima
3 Ngành nghề xin Visa Chế biến đồ ăn sẵn
4 Tên và nội dung CV cụ thể Chế biến đồ ăn sẵn
5 Điều kiện tuyển dụng

Số TTS cần tuyển: 3 Nam

Số TTS tham gia tuyển: 9 Nam

1. Độ tuổi Từ 18 đến 30
2. Trình độ Trung học phổ thông
3. Yêu cầu

* Chiều cao 170cm trở lên.
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, khéo tay, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Sức khỏe tốt, thị lực tốt, Không mù màu.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể.
* Có thể làm việc độc lập, Không hút thuốc.

4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay: phải Hút thuốc: Không
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng: Phỏng vấn skype
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 136,900 yên.
Thực nhận 117,900 yên. (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ) Trung bìn
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian chốt form 01-11-2019
10 Thời gian thi tuyển 05-11-2019
11 Ngày dự kiến nhập cảnh  Tháng 06 năm 2020
II Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày 24 tháng 10 năm 2019
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

Xem thêm: Đơn hàng trồng, chăm sóc, thu hoạch nấm

Facebook Comments Box

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƠN HÀNG

0971858022