1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS211204 Gấp ! Cắt uốn sắt CX- TTS211204 24/12/2022 02 ŌSAKA 163,000 yên Nam T6/2022 23/12/2022 Xem chi tiết
TTS221104 Gấp 01 nam gia công sắt đi lại- 23 man- TTS221104 31/10/2022 01 ŌSAKA 231.667 yên Nam T2/2023 30/10/2022 Xem chi tiết
TTS221013 Hot ! GIa công cốt thép 18 man- TTS221013 24/10/2022 01 KANAGAWA 181.125 yên Nam T2/2023 23/10/2022 Xem chi tiết
TTS220901 Gấp ! 01 nông nghiệp nam- TTS220901 17/10/2022 0 KAGOSHIMA 149.067 yên Nam T1/2023 09/10/2022 Xem chi tiết
TTS220905 Bảo dưỡng oto nagasaki- TTS220905 28/09/2022 01 NAGASAKI 144.397 yên Nam T1/2023 27/09/2022 Xem chi tiết
TTS220904 Hot ! Xây dựng 24 man- TTS220904 27/09/2022 -1 KAGOSHIMA 240.000 yên Nam T12/2022 26/09/2022 Xem chi tiết
TTS 220906 Hot ! 2 may yamagata thu nhập cao- TTS 220906 12/09/2022 02 YAMAGATA 148.365 yên Nữ T3/2023 11/09/2022 Xem chi tiết
TTS220903 Chốt 01 nữ may gunma- TTS220903 09/09/2022 01 GUNMA 148.592 yên Nữ T12/2022 08/09/2022 Xem chi tiết
TTS220211 Tiếp tục 2 lái máy saitama- TTS220211 02/09/2022 02 SAITAMA 173.333 yên Nam T12/2022 01/09/2022 Xem chi tiết
TTS220707 Gấp !Đường ống gunma- TTS220707 31/08/2022 02 GUNMA 150,000 yên Nam T12/2022 30/08/2022 Xem chi tiết
0971858022