Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS240501 Làm thêm nhiều ! 3 nữ Nông nghiệp- TTS240501 17/05/2024 2 KAGOSHIMA 155,480 yên Nữ T12/2024 16/05/2024 Chi tiết
TTS240402 Gấp 03 điện tử nữ 1 năm- TTS240402 13/05/2024 03 KAGOSHIMA 158,400 yên Nữ 1 người sẽ nhập cảnh vào T11/2024. 2 người còn lại (nhập học sau trúng tuyển T7/2024) sẽ nhập cảnh vào tháng 1/2025 12/05/2024 Chi tiết
TTS240302 Hot ! Cơm hộp tokyo- TTS240302 07/04/2024 10 TOKYO 193,267 yên Nữ T9/2024 23/03/2024 Chi tiết
TTS240304 Chốt nhanh ! Oto gunma 16 man- TTS240304 27/03/2024 02 GUNMA 164,175 yên Nam T11/2024 26/03/2024 Chi tiết
TTS240301 16 man ! Bảo dưỡng oto toyama- TTS240301 20/03/2024 02 TOYAMA 166,250 yên Nam T8/2024 19/03/2024 Chi tiết
TTS240303 17 man ! Nội thất saitama- TTS240303 19/03/2024 1 SAITAMA 172,704 yên Nam T9/2024 12/03/2024 Chi tiết
TTS240201 Làm thêm nhiều ! 4 nam bò sữa- TTS240201 28/02/2024 04 IBARAKI 164.789 yên Nam T8/2024 28/02/2024 Chi tiết
TTS231104 Cần gấp 2 nam oto toyama- TTS231104 18/12/2023 02 TOYAMA 166,250 yên Nam T5/2024 18/12/2023 Chi tiết
TTS231101 18 man ! Sơn xây dựng kanagawa- TTS231101 29/11/2023 03 KANAGAWA 186,816 yên Nam T5/2024 28/11/2023 Chi tiết
TTS231102 Hot ! 06 nông nghiệp nam nữ- TTS231102 25/11/2023 06 KAGOSHIMA 156,000 yên Nam-Nữ T6/2024 25/11/2023 Chi tiết
0971858022