Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS240201 Làm thêm nhiều ! 4 nam bò sữa- TTS240201 28/02/2024 04 IBARAKI 164.789 yên Nam T8/2024 28/02/2024 Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS240201 Làm thêm nhiều ! 4 nam bò sữa- TTS240201 28/02/2024 04 IBARAKI 164.789 yên Nam T8/2024 28/02/2024 Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS231104 Cần gấp 2 nam oto toyama- TTS231104 18/12/2023 02 TOYAMA 166,250 yên Nam T5/2024 18/12/2023 Chi tiết
TTS231101 18 man ! Sơn xây dựng kanagawa- TTS231101 29/11/2023 03 KANAGAWA 186,816 yên Nam T5/2024 28/11/2023 Chi tiết
TTS231102 Hot ! 06 nông nghiệp nam nữ- TTS231102 25/11/2023 06 KAGOSHIMA 156,000 yên Nam-Nữ T6/2024 25/11/2023 Chi tiết
TTS231103 27man ! 3 nam nội thất- TTS231103 24/11/2023 03 CHIBA 225,000 yên Nam T6/2024 24/11/2023 Chi tiết
TTS231002 Cặp vợ chồng chăn nuôi gà- Saitaima- TTS231002 15/11/2023 01 SAITAMA 169,000 yên Nam- Nữ T6/2023 15/11/2023 Chi tiết
TTS230903 Gấp 02 thực phẩm nam- TTS230903 20/10/2023 02 KAGOSHIMA 910 yên/ h Nam T4/2023 19/10/2023 Chi tiết
TTS230803 Cơm hộp tokyo- 19 man- TTS230803 15/09/2023 44 TOKYO 192,895 yên Nữ T2/2024 10/09/2023 Chi tiết
TTS230803-4 Hot ! 19 man- Chế biến thực phẩm nữ- TTS230803-4 13/09/2023 18 TŌKYŌ 190,300 yên Nữ T4/2024 13/09/2023 Chi tiết
TTS230804 Tiếp tục 2 vận hành máy CNC- TTS230804 11/09/2023 02 HIROSHIMA 970 yên/h Nam T3/2024 10/09/2023 Chi tiết
TTS230802 Hàn xì- 16 man ! TTS230802 30/08/2023 0 KAGOSHIMA 164,350 yên Nam T3/2024 29/08/2023 Chi tiết
0971858022